Det är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet som står bakom stödet. Projektets syfte är att utveckla kunskap och koncept för en attraktiv stadskärna genom innovativa synergier mellan handel och besöksnäring. Och detta med avstamp i Piteå och med applikation även i Kirunas stadsomvandling.

– Det känns fantastiskt att vi nu får möjlighet att engagera oss i ett ytterligare forsknings- och utvecklingsprojekt inom platsinnovation för att denna gång fokusera på utvecklingen av Piteås stadskärna och handel. Och som även kan komma Kirunas nya centrum till gagn, säger Helena Karlberg, VD för Piteå Science Park.

Projektet bygger vidare på de kunskaper om platsinnovation som har utvecklats under flera år av Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park.