Syftet med att medfinansiera projekten är att bidra till att bredda länets näringsliv, främja en miljödriven näringslivsutveckling samt stärka ungas delaktighet och inflytande.

De fyra projekten som får dela på miljoner är:

Arctic Solar – solel i norra Sverige

Intersective innovation

Resurseffektiv solenergi för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SunCold)

Ung Scen Norr.

– Ung Scen Norr är ett bra exempel på när unga får vara med och vara en del i den konstnärliga utvecklingen i Norrbotten, säger Maria Stenberg, regionsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.