För lite mer än ett år sedan gick det Luxenburgbaserade företaget Etix Everywhere ihop med det svenska företaget Articsites för att starta ett colocation-datacenter i Jokkmokk. En colocation-anläggning innebär att datakapacitet hyrs ut till kunder.

– Anläggningen är helt klar för att rulla in den hårdvara som behövs. Alla delar är klara, säger Jonas Sukloed, delägare i Arcticsites.

Men innan hårdvaran, som kylsystem och övervakningssystem, installeras måste de nå upp till en minivolym av anläggningens kapacitet. Nu saknas bara kunderna, och förbokningen – den är redan igång.

– Det kan röra sig om allt från regionala till internationella kunder. Etix har till exempel dialoger med banker i Storbritannien där det kan vara vettigt att ha backup-lösningar långt bort, säger Jonas Sukloed.

Minivolymen – de förbokade kundernas elförbrukning – är mellan 150 och 200 kVA. Men Jonas Sukloed är förtegen om hur pass mycket av den kvoten som redan är uppfylld.

– Vi har flera pågående dialoger med många potentiella slutkunder. Det är lite hemligt än så länge, men vi är i ganska långt gånga diskussioner med flera bolag. Bland dem finns några stora bolag, och de är större än hela mininivån bara i sig själv.

Centret kan vara i full drift 16 veckor efter att minivolymen har uppnåtts. Förhoppningen är att vara i drift innan årsskiftet, vilket innebär att förbokningen av kunder måste vara färdig i slutet av augusti.

– Så här långt har det mesta gått någorlunda enlig den tidplan vi haft ända sedan vi påbörjade samarbete med Etix, säger Jonas Sukloed.