– Tillsammans med AIT har vi tagit fram en anpassad hanteringsutrustning med en helautomatisk truck och en eldriven lyftutrustning. Mycket bra lösningar både för säkerheten och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Markus Holmlund, logistikchef på Lindbäcks.

Maskinutrustningarna kommer att hantera färdiga husvolymer som är redo för transport till byggarbetsplats. När husvolymen är färdigställd i fabriken kommer den automatiska trucken ta hand om volymen och placera den på en specifik plats i lagret. När volymen sedan ska lastas på lastbil hämtar trucken den aktuella husvolymen.

– Vi gör detta för att säkerställa att husvolymerna alltid lyfts på samma sätt och för att eliminera risken för eventuella skador. Eftersom trucken körs helt automatiskt och kommer att jobba i ett avgränsat område utan personal kommer säkerheten att höjas, säger Markus Holmlund.

Artikelbild

Markus Holmlund överlämnar en stafettpinne till AIT som symboliserar överlämnat ansvar att ta fram den nya logistikutrustningen.

Den eldrivna lyftutrustningen kommer att arbeta i direkt anslutning till trucken och har som uppgift att lasta husvolymerna på lastbilar som ska ta volymerna till byggarbetsplatsen.

– I fabriken i Öjebyn använder vi en truck för denna uppgift men för att säkerställa kvalitet och minska användandet av dieseltruckar har en kundanpassad och eldriven lyftutrustning utvecklats tillsammans med AIT, säger Markus Holmlund.