Tidningsutgivarnas årliga utmärkelse Årets dagstidning kan liknas vid svenska mästerskapet för dagstidningar. För andra året i rad nominerades Norrbottens Media som en av tre kandidater till det finaste priset av alla, helhetspriset. De andra utvalda kandidaterna var Dagens Nyheter och vår koncernkollega Öst Media. Bara att nomineras i konkurrens av Sveriges samtliga dagstidningar är en seger i sig. Att få vinna är euforiskt roligt och ett fantastiskt betyg till det utvecklingsarbete som personalen bedrivit de senaste åren. Det är också ett fantastiskt betyg till våra prenumeranter och annonsörer, som är en förutsättning för att vi ska lyckas med det vi gör varje dag, året runt. Det vill jag och min personal tacka er för!

2018 blev det mest framgångsrika året i Norrbottens Medias historia, med kraftiga ökningar på alla strategiskt prioriterade digitala områden. Men ingen utveckling har dock något långsiktigt värde om det inte generar intäkter och lönsamhet. Norrbottens Media har på tre år gått ifrån en ekonomiskt utmanande position 2015, till att 2018 vara i en situation där vi kan summera tre framgångsrika år med stigande lönsamhet och ständigt växande kassa. Det har blivit verklighet genom en genomtänkt, uthållig och långsiktig strategi som präglats av affärsutveckling, nytänkande och experimentlusta. Genom att jobba med tydliga mål, uppföljning och utvärdering har en vinnande kultur skapats, som format ett allt stoltare företag med modiga chefer och medarbetare.

Det finns många förklaringar till Norrbottens Medias framgång, men den viktigaste är att hela personalen gått ifrån att fokusera på det enskilda till att förstå och med glädje, mod och engagemang bidra till helheten. Norrbottens Media är för första gången på riktigt ETT företag, där vi jobbar tillsammans över avdelningsgränserna, och där läsarnas och kundernas behov hela tiden är i centrum för innovation och utveckling. Vi har tillsammans skapat en ny kultur, ökat utvecklingstempot, ökat engagemanget och fördjupat och breddat kunskapen om hela företagets affär och framgång. Det har lett till arbetsglädje, individuell utveckling och förbättrade ekonomiska resultat. Och framför allt har det lett till att vi nu har fler läsare än någonsin och en stigande upplaga. Varje vecka läser närmare nio av tio norrbottningar våra produkter (enligt Sifo/Orvesto).

När jag skriver om betydelsen av ökande lönsamhet och en stabil kassa är det inte för att vi är ute efter att tjäna pengar som ska gå rakt ner i fickan på privata aktieägare. Inget kunde vara mer felaktigt. Vi är stiftelseägda och finns till för att finansiera samhällsviktig journalistik. Alla pengar stannar i bolaget och används till att utveckla och säkra norrbottnisk journalistik även i framtiden.