– Vi gjorde en ekonomisk uppgörelse i sommar som innefattar att även teatern skulle bort från marken. Kommunen köpte teatern och den revs av Nordmark. Det här området har varit en superlång såpopera under många år. Nej, det fanns inget hyresavtal eller markavtal egentligen, säger Lars Andersson.

Det är ks-ordförande Inge Andersson som skrivit under den ekonomiska uppgörelsen som ett delegationsbeslut som redovisats för kommunstyrelsen. Köpeskillingen är 1,5 miljoner kronor.

Avtalet är en slutreglering mellan parterna med anledning av uppförande och driften av teateranläggningen som Sture Nordmark i samråd med Bodens kommun satte upp i samband med produktionen av spionoperan 2013. Samma år påbörjades byggnationen och teatern har därefter sporadiskt använts men under åren förfallit. Idag utgjorde den före rivningen ett hinder för utveckling av området och det var därför som kommunen velat köpa teatern.Enligt Lars Andersson är det Nordmark som skött rivningen. Kommunen har enligt avtalet finansierat köpet genom att använda intäkt från försäljningen till Hemsö av fastigheten för särskilt boende.

Artikelbild

| Fixare. Teatermannen Rolv Degerlund behövde någonstans att sätta upp Spionoperan på och det visade sig att Sture Nordmark hade både materialet, kompetensen och arbetskraften.

Kommunen kommer enligt Andersson att skriva ett tomträttsavtal med Skicamp.I december 2017 godkändes en utvecklingsplan för Kyrkkläppen. Den ska utgöra ett stöd för fortsatt planering och genomförande om grunddragen för hur området ska nyttjas. Planen innehåller ett nytt läge för utomhusscen, en ny gång- och cykelbro, utveckling av Rotundan till ett aktivitetshus samt ge campingen en mölighet att expandera med ytterligare campingplatser och stugor mot kyrkkläppen och kyrkan. Just nu delar av den aktuella exploateringsmarken uppgrävd av Ski Camp själva.

– Det är ett litet första steg i utbyggnationen av området. Vi ska ta rätt på matjorden. Det är blött i marken så vi behöver avvattna med dräneringar och dagvattenledningar. Det sköter vi själva, säger Peter Engström, ordförande i Ski Camp.

Campingen behöver uppskattningsvis 100 fler campingplatser men även stugor.

– Just nu håller vi på att projektera och se hur vi vill ha området med hjälp av konsulter. Det är viktigt att få proffshjälp. Projektplanen borde vara klar vid årsskiftet.